Angļu valodas eksāmens - Ieteikumi, kā tam sagatavoties

by WebTeachers
in Blog
131 skatījumi

Šajā rakstā sniegsim dažus ieteikumus, kā labāk sagatavoties, ja tuvojas angļu valodas eksāmens. Šie ieteikumi noderēs gan gatavojoties pamatskolas, gan vidusskolas jeb 12. klases angļu valodas eksāmenam, gan “IELTS” un “Toefl” eksāmeniem.

Vairāk nekā 840 miljoniem cilvēku visā pasaulē angļu valoda ir dzimtā vai otrā valoda. Tas padara angļu valodu, uzreiz pēc mandarīnu valodas, par otru populārāko valodu pasaulē. Angļu valoda ir oficiālā valsts valoda 67 valstīs.

 1. Kāpēc mācīties angļu valodu?
 2. Ieteikumi, kā mācīties angļu valodu.
 3. Angļu valodas apguve skolā un 12. klases angļu valodas eksāmens.
 4. IELTS eksāmens
 5. “Toefl” eksāmens

Kāpēc mācīties angļu valodu?

Mūsdienās angļu valodas zināšanas ir nepieciešamas gandrīz ikvienā darbavietā Latvijā. Šīs valodas zināšanas daudzos lielajos, kā arī starptautiskajos uzņēmumos, ir neatņemama sastāvdaļa darba pienākumu veikšanai. Angļu valodas zināšanas ir nepieciešamas ne tikai labāk atalgota darba dēļ, bet tās paver iespējas arī citās sfērās, piemēram, tūrismā, informācijas iegūšanā, saziņā. Tādēļ angļu valodu mūsdienās sāk apgūt jau visos izglītības līmeņos - no pirmsskolas vecuma līdz pat 12.klases angļu valodas eksāmena nokārtošanai.

Angļu valodas zināšanas sniedz iespēju ne tikai vairāk baudīt ārvalstu ceļošanas iespējas, bet arī iegūt kvalitatīvāku informāciju, jo lielākā daļa uzticamas informācijas internetā ir atrodama tieši angļu valodā. Katru gadu angļu valodai tiek pievienoti vairāk nekā 4000 jauni vārdi, tāpēc, nekad nav par vēlu atsvaidzināt vai uzlabot zināšanas. Valodu skola WebTeachers var Jums palīdzēt angļu valodas apguvē.

Ieteikumi, kā mācīties angļu valodu

Ieteikumi, kā mācīties angļu valodu

 1. Mācieties regulāri! Mēs iesakām mācīties 2-4 reizes nedēļā
 2. Pielietojiet iegūtās zināšanas praksē - mācies to, kas noder ikdienā.
 3. Motivējiet sevi – pastāsti par saviem sasniegumiem draugiem un ģimenei.
 4. Mācies ar kādu kopā - tas var sniegt lielāku motivāciju, nekā darot visu vienatnē.
 5. Nebaidies kļūdīties – no kļūdām mācās.
 6. Negaidiet rezultātus pāragri – labi rezultāti rodas liela darba rezultātā.
 7. Mācies dažādos veidos – izmēģiniet dažādas mācīšanās metodes.
 8. Plānojiet savas nodarbības un fiksējiet visu, ko esiet iemācījušies.
 9. Izmantojiet savu “ķermeņa pulksteni”. Ja neesat “rīta cilvēks”, mācieties pēcpusdienā vai vakarā.
 10. Izmantojiet iegūtās angļu valodas zināšanas, kad vien iespējams. Tas ir tik vienkārši!

Angļu valodas apguve skolā, angļu valodas eksāmens 12.klasei

Angļu valodas apguve skolā, angļu valodas eksāmens 12.klasei

Jau no pirmās klases skolās sāk apgūt pirmo svešvalodu. Daudz vecāki, apzinoties to, cik svarīgi bērnam ir prast angļu valodu, to bērnam māca pašmācības ceļā vai pulciņos pirmsskolas iestādēs.

Skolas parasti kā pirmo svešvalodu bērniem liek apgūt tieši angļu valodu. Visu divpadsmit skolas gadu laikā bērni pakāpeniski apgūst angļu valodu. Tomēr, ko darīt, ja ir sajūta, ka devītās vai 12. klases centralizēto angļu valodas eksāmenu bērns nenokārtos pietiekami labi? Par to nevajag uztraukties, jo ir daudz iespēju bērniem un jauniešiem apgūt angļu valodu arī ārpus skolas. Daudzi bērni svešvalodas mācās, skatoties filmas un seriālus vai spēlējot videospēles. Bet vai šis ir labākais veids kā bērnam apgūt angļu valodu un sagatavoties centralizētajam angļu valodas eksāmenam? Protams, ir iespēja apmeklēt skolu piedāvātās konsultācijas, taču, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, mēs iesakām apmeklēt individuālas angļu valodas privātstundas. Mēs garantējam, ka regulāra un padziļināta angļu valodas apguve profesionāla skolotāja vadībā nodrošinās veiksmīgu skolas centralizētā eksāmena angļu valodā nokārtošanu.

Valodu skola WebTeachers piedāvā sagatavot Jūsu bērnu centralizētajam angļu valodas eksāmenam 9. un 12.klasei. Mēs palīdzēsim izvēlēties atbilstošāko skolotāju, pielāgosimies Jūsu dienas režīmam macību laika izvēlē, lai bērnam nevajadzētu tādēļ kavēt skolu vai citas ārpusskolas aktivitātes.

 

IELTS eksāmens

IELTS eksāmens ir starptautiska angļu valodas pārbaudes sistēma. 2021. gadā to kārtoja vairāk nekā 3,5 milj. cilvēku visā pasaulē. Šis eksāmens vispusīgi novērtē Jūsu angļu valodas zināšanas. Tiek pārbaudīta Jūsu lasītprasme, rakstītprasme, klausīšanās prasme un runāšanas prasme. Šis ir visefektīvākais veids, kā pārbaudīt angļu valodas zināšanas. Pārbaudījums ir izstrādāts tā, lai atspoguļotu Jūsu spēju izmantot angļu valodu mācībās, darbā, spēlē un jaunajā dzīvē ārzemēs. Piemēram, runāšanas prasme tiek pārbaudīta ar reālu personu.

Šo IELTS eksāmenu izstrādā pasaules vadošie valodas vērtēšanas eksperti. Tam ir izcila starptautiskā reputācija, un to ir atzinušas vairāk nekā 10 000 organizācijas visā pasaulē, tostarp skolas, universitātes, darba devēji, imigrācijas iestādes un profesionālās organizācijas.

IELTS eksāmens visbiežāk tiek kārtots trīs vajadzībām – studijām, darbam un imigrācijai.

IELTS studijām: Ja Jūs interesē studijas ārzemēs, atcerieties, ka visas universitātes un koledžas Apvienotajā Karalistē un daudzas universitātes visā pasaulē iestāšanās procesā pieprasa tieši IELTS eksāmena rezultātus. Kā topošajam studentam, Jums būs jāpierāda, ka esat pietiekami kvalificēts, un varat veiksmīgi pabeigt studiju programmu angļu valodā. Jums būs nepieciešami augstāki IELTS rezultāti, lai iestātos, piemēram, maģistra vai doktora grāda studijās.

IELTS darbam: IELTS eksāmena rezultāti ir ļoti svarīgi arī darba vīzas iegūšanai, lai varētu strādāt kādā konkrētā darba vietā ārzemēs. Valodu zināšanas ir karjeras panākumu atslēga, un tās tiek uzskatītas par būtisku priekšrocību līdz ar citām jebkura amata prasībām. Ja esat darba vīzas pretendents, Jums ir jāiegūst “kompetentas” vai “profesionālās” angļu valodas zināšanas līmenis, kas būtiski pārsniedz angļu sarunvalodu zināšanu līmeņa prasības.

IELTS imigrācijai: Valdības aģentūras izmanto IELTS eksāmenu kā daļu no pieteikšanās procesiem pilsonības vai rezidenta statusa iegūšanai. Tiek uzskatīts, ka valodu prasme ir cieši saistīta ar cilvēku spēju integrēties sabiedrībā un darbavietā.

Valodu skola WebTeachers var palīdzēt Jums sagatavoties IELTS eksāmenam – piesakieties pirmajai bezmaksas iepazīšanās nodarbībai mūsu platformā www.webteachers.eu

TOEFL eksāmens

Toefl eksāmens ir līdzīgs IELTS. Arī tajā tiek vērtētas – klausīšanās, rakstīšanas, lasīšanas un runāšanas prasmes. Šo testu ir kārtojuši jau vairāk nekā 35 miljoni cilvēku visā pasaulē.

Šis tests jeb eksāmens ir jākārto cilvēkiem, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda un tie vēlas uzsākt studijas valstī, kurā runā angļu valodā. Šis tests parasti ir svarīgs, jo rezultāts ietekmē potenciālā studenta uzņemšanas iespējas universitātē.

Toefl eksāmenu var pildīt ikviens, kuram ir jāpierāda savas angļu valodas akadēmiskās zināšanas. Šis eksāmens var būt Jums vajadzīgs un noderīgs apmaiņas studiju programmās, studijām ārvalstu koledžas un vidusskolās. 9000 universitāšu 130 valstīs, tostarp ASV, Kanādā, Apvienotajā Karalistē, Austrālijā un Jaunzēlandē, pieprasa Toefl eksāmena rezultātus.

Šo testu ir iespējams kārtot vairākas reizes, tas dod Jums iespēju vairākkārt uzlabot sevis sasniegto rezultātu.

Toefl nav viegls un ātri izpildāms tests. Tas prasa rūpīgu un ilgu sagatavošanos. Ir vairākas iespējas kā izpildīt šo testu klātienē – internetā vai papīra formātā.

Lai labāk sagatavotos Toefl eksāmenam, mēs iesakām uzsākt savlaicīgu sagatavošanos un daudz praktizēties runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā un lasīšanā. Iesakām izmantot grupas vai privātās svešvalodas nodarbības, jo zinātniski ir pierādīts, ka vislabāk valodu var iemācīties tieši praksē.

Valodu skola WebTeachers var palīdzēt Jums sagatavoties Toefl eksāmenam – piesakieties pirmajai bezmaksas iepazīšanās nodarbībai mūsu platformā www.webteachers.eu