Misija

WebTeachers piedāvā augstas kvalitātes personalizētus un resursu efektīvus pakalpojumus, kas palīdz mūsu klientiem pārvarēt ar valodu saistītus šķēršļus kā arī gūt panākumus personīgajā un profesionālajā dzīvē.

Vīzija

Mūsu mērķis ir kļūt par vienu no labākajiem tiešsaistes svešvalodu biznesa nišā, piedāvājot klientiem kvalitatīvu attālinātu automatizētu apmācības procesu. Mēs vēlamies, izmantojot tehnoloģiju iespējas, samazināt svešvalodu kursu izmaksas un palielināt kursu pieejamību. Tas nodrošinātu lielāku iespēju dažāda ģeogrāfiskā novietojuma klientiem sasniegt viņu svešvalodu apguves mērķus.

Inovatīvi

Mēs atbalstām informācijas komunikāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas svešvalodu apguvē. Interneta pieejamība nemitīgi pieaug visā pasaulē, sniedzot arvien lielāku iespēju cilvēkiem izmantot mūsu kursu pakalpojumus.

Pieejamība

Mēs piedāvājam svešvalodu pakalpojumus Jums ērtākajā laikā un vietā.

Mēs vēlamies dot cilvēkiem visā pasaulē lielāku iespēju piekļūt valodu studijām un padarīt to pēc iespējas ērtāku.

Videi un resursiem draudzīgi

Tīra vide un laiks ir mūsdienu visvērtīgākie resursi.

Tiešsaistes svešvalodu kursi ļauj cilvēkiem ietaupīt laiku un naudu, kas citādi tiktu iztērēti ceļā uz un no klātienes klasēm.

Tiešsaistes apmācība ļauj studentiem un skolotājiem koplietot mācību materiālus, kā arī ļauj viegli atrast, apspriest un kopīgot materiālus, kuru pamatā ir jaunas studiju tēmas un ieteikumi.

 

 

Uz klientu orientēti

Mēs vēlamies palīdzēt saviem klientiem pārvarēt ar valodu zināšanām saistītus šķēršļus viņu personīgajā un profesionālajā dzīvē. Jo ātrāk jūs sāksiet runāt svešvalodās, jo ātrāk jūs atveriet sevi pasaulei.

Mēs izmantojam komunikatīvo pieeju mūsu valodu apmācības nodarbību pielāgošanai. Šī pieeja nodrošina kursu atbilstību jūsu svešvalodu prasmju valodas līmenim un sasniedzamajiem mērķiem.

Mūsu kursos jūs cieši sadarbosities ar kādu no mūsu pieredzējušiem skolotājiem un saņemsiet individuālu pieeju, kas ir lieliska priekšrocība svešvalodu prasmju attīstībā.

Mēs jums palīdzēsim sasniegt Jūsu mērķi - sagatavoties IELTS vai TOEFL eksāmenam, biznesa ieiešanai ārvalstu tirgū, ārvalstu ceļojumam, u.c. vajadzībām.