Noteikumi un nosacījumi skolotājiem

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI SKOLOTĀJIEM

  1. 1. VISPĀRĪGS

1.1. WebTeachers.com (“WebTeachers”, “mēs”, “mēs” vai “mūsu”) ir izglītojoša tiešsaistes platforma. Webteachers piedāvā iespēju studentiem un vecākiem, kas meklē skolotājus, sazināties ar pasniedzējiem, privāti apgūt tiešsaistes nodarbības un mācības vienam pret vienu. Pakalpojumi ietver platformu, kas palīdz studentiem atlasīt skolotāju.

1.1. Šie noteikumi un noteikumi attiecas uz jebkuru personu, kas mūsu tīmekļa vietnē reģistrē skolotāju kontu. Šie termini papildina lietošanas noteikumus, un jūs saprotat, ka, sniedzot WebTeachers saturu, jums ir saistoši šie Mācības noteikumi un Lietošanas nosacījumi, kā arī visi citi noteikumi un ieteikumi, ko mūsu administrēšana ir norādījusi mūsu tīmekļa vietnē.

1.2. Visiem lielajiem terminiem, kas šeit lietoti bez definīcijas, ir nozīme, kāda tiem piešķirta lietošanas noteikumos.

1.3. Ja jums ir jautājumi, sūdzības vai pretenzijas saistībā ar šiem Skolotāja noteikumiem, varat sazināties ar mums .

 

  1. 2. IESNIEGUMI

2.1. Izmantojot pakalpojumus, jūs un citi lietotāji var sniegt informāciju, kuru mēs varam izmantot, lai sniegtu Pakalpojumus, un kurai var piekļūt citi lietotāji. Jūs saprotat un piekrītat, ka, izliekot informāciju vai saturu, kā arī sniedzot mācību stundas mūsu izglītības platformā (kolektīvi, “Lietotāju iesniegumi”), mēs ar šo esam un mums tiks piešķirtas neekskluzīvas, vispasaules bezmaksas, bezmaksas, beztermiņa, neatsaucamas, pakārtotas un nododamas tiesības pilnībā izmantot šādas Lietotāju kopijas (ieskaitot visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības) saistībā ar Pakalpojumiem.

2.2. Mums piešķirtā licence neietekmē jūsu īpašumtiesības vai tiesības piešķirt papildu neekskluzīvas licences, ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās.

2.3. Ar šo jūs arī piekrītat un piešķirat katram studentam, kurš strādā ar ierobežotu, personīgu, neekskluzīvu, tālāk nenododamu, brīvi atceļamu licenci, lai piekļūtu jūsu Lietotāja iesniegumiem, izmantojot Pakalpojumus, un lai izmantotu, parādītu un veiktu šādas Lietotāju iesniegumus personiskai, nekomerciālai lietošanai, nevis tālākpārdošanai vai tālākai izplatīšanai, un tikai kā atļauts:

2.3.1. izmantojot Pakalpojumu funkcionalitāti,

2.3.2. saskaņā ar lietošanas noteikumiem.

2.4. Ziedojot jebkuru lietotāja iesniegumu, ieskaitot mācību stundas bez ierobežojuma, jūs pārstāvat un garantējat, ka jums pieder visas tiesības, tituls un interese par šādiem Lietotāju iesniegumiem un uz tiem, ieskaitot, bez ierobežojumiem, visas autortiesības un publicitātes tiesības, kas tajā iekļautas.

 

  1. 3. MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Jums ir tiesības saņemt samaksu par to, kā studenti izmanto jūsu lietotāju iesniegumus. Jūs esat tiesīgs izlemt, kāda būs maksa par vienu pilnu nodarbību (60 min.).

3.2. Saistībā ar iepriekš minētajiem WebTeachers saņems maksu par saviem Pakalpojumiem 15-20% apmērā (atkarībā no tā, cik mācību klientu pirkumi), kas tiks atvasināts no skolotāju samaksas. Papildus nelielai pārskaitījuma maksai, ko iekasē no WebTeachers (EUR 2,00 par PayPal darījumiem un EUR 3,00 par bankas pārskaitījumiem), var būt papildu pārvedumu izmaksas no PayPal un bankas pārskaitījumiem, kas var atšķirties atkarībā no galamērķa, metodes, valūtas izvēles, valsts un atrašanās vietas.

3.3. Jūsu WebTeachers kontā tiek uzkrāti skolotāju ienākumi no mācību nodarbībām. Vienu reizi mēnesī varat nopelnīt no Skolotāju algas. Skolotāju ienākumi kļūst pieejami izmaksai nākamā mēneša 15. datumā.

3.4. Jums būs piekļuve maksājumu kopsavilkumam un tam, kā tie tika aprēķināti jūsu WebTeachers kontā.

3.5. Visus maksājumus veic, izmantojot vienu no šīm maksājumu iespējām, kas jāuzskaita WebTeachers kontā:

3.5.1. PayPal;

3.5.2. Paysera.

3.6. Maksājumi tiek veikti tikai tad, ja jums maksājamā summa ir vismaz 50 EUR. Nesamaksātās summas tiek uzkrātas līdz nākamajam mēnesim, kurā maksājamā summa ir sasniegusi vismaz EUR 50.

3.7. Ja jūs nolemjat izbeigt šo līgumu un savu kontu, kā arī izmantot mūsu Pakalpojumus, un jūsu konta atlikums ir mazāks par EUR 50, jūs piekrītat, ka šī summa netiks izmaksāta un paliks WebTeachers īpašums.

3.8. Lai nodrošinātu pareizu samaksu, jūs esat pilnībā atbildīgs par to, lai tiktu nodrošināta un uzturēta precīza kontaktinformācija un maksājumu informācija, kas saistīta ar jūsu kontu, kas bez ierobežojumiem ietver arī piemērojamo nodokļu informāciju. Jūs piekrītat maksāt visus piemērojamos nodokļus vai maksājumus, ko uzliek jebkura valsts iestāde saistībā ar jūsu dalību Pakalpojumos.

3.9. Ja apstrīdat jebkuru no turpmāk minētajiem maksājumiem, jums par to ir rakstiski jāpaziņo WebTeachers trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šāda maksājuma veikšanas. Ja jūs nesaņemat paziņojumu, jūs atsakāties no jebkādām prasībām, kas saistītas ar šādu strīdīgu maksājumu. Maksājumu aprēķina, pamatojoties tikai uz WebTeachers uzturētajiem ierakstiem.

 

  1. 4. KOMPENSĀCIJA

4.1. Jūs atlīdzināsit un turēsit WebTeachers, tās meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, pārstāvjus, amatpersonas un darbiniekus bez kaitējuma (ieskaitot bez ierobežojuma visus zaudējumus, saistības, norēķinus, izmaksas un advokātu nodevas) no jebkuras trešās personas prasības vai pieprasījuma, kas radies sakarā ar:

4.1.1. jūsu pakalpojumu izmantošanu un piekļuvi tiem, ieskaitot visus jūsu pārsūtītos vai saņemtos datus vai saturu;

4.1.2. Jūs pārkāpjat jebkuru no šiem Teikas noteikumu noteikumiem, ieskaitot to, ka neaprobežojaties ar kādu no iepriekš minētajiem apgalvojumiem un garantijām;

4.1.3. jūsu jebkuru trešās personas tiesību pārkāpumu, ieskaitot bez ierobežojumiem jebkādas tiesības uz privātumu vai intelektuālā īpašuma tiesības;

4.1.4. jebkuru piemērojamo likumu, noteikumu vai noteikumu pārkāpumu;

4.1.5. jebkuras citas puses piekļuvi Pakalpojumiem un to izmantošanu ar jūsu lietotājvārdu, paroli vai citu atbilstošu drošības līdzekli;

4.1.6. jebkuru prasību vai zaudējumu, kas rodas jūsu Lietotāja apakšdarbības vai jebkura satura, kas tiek iesniegts, izmantojot jūsu kontu, rezultātā.