Lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

  1. 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. WebTeachers.com (“WebTeachers”, “mēs”, “mēs” vai “mēs”) sniedz savus pakalpojumus, izmantojot savu tīmekļa vietni, kas atrodas http://webteachers.eu (“Tīmekļa vietne”), un saistītos pakalpojumus (kolektīvi, šādi pakalpojumi, ieskaitot visus iespējamos jaunos līdzekļus un lietojumprogrammas, un Tīmekļa vietne, “Pakalpojumi”), ir pakļauti šiem lietošanas noteikumiem.

1.2. Šie lietošanas noteikumi veido pilnīgu līgumu (“Vienošanos”) starp jums un WebTeachers attiecībā uz šo tīmekļa vietni. Izmantojot šo vietni un/vai lejupielādējot saturu, jūs piekrītat, ka šis līgums ir saistošs. Lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojumu lietošanu (kā aprakstīts tālāk), pievienoto atbalsta tīklu, programmatūru un citām saistītām saitēm.

1.3. Lietošanas noteikumi ir juridiski saistoši, un tos akceptē lietotājs (skolotājs, skolēns vai mātesuzņēmums) konta reģistrācijas procesa laikā WebTeachers tīmekļa vietnē.

1.4. Pašreizējie lietošanas noteikumi stājas spēkā pēc tam, kad lietotājs tiem dod piekrišanu reģistrācijas veidā tīmekļa vietnē, pārbaudot “Es piekrītu lietošanas noteikumiem”, un jūs informējat WebTeachers, ka esat izlasījis, sapratis un pieņēmis šos lietošanas noteikumus. Šis līgums attiecas arī uz visiem lietotājiem, apmeklētājiem un citiem lietotājiem, kas piekļūst pakalpojumiem, nepabeidzot reģistrēšanas procesu. Jebkuras Web vietas daļas izmantošana apstiprina jūsu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat nevienam šo lietošanas noteikumu noteikumam, neizmantojiet šo tīmekļa vietni vai pakalpojumus.

1.5. Jūs pilnībā saprotat un piekrītat, ka šie lietošanas noteikumi ir saistoši, kā arī iespējamas izmaiņas, kas var tikt veiktas periodiski. Webteachers patur tiesības mainīt, labot, labot un mainīt jebkuru no terminiem vairāku iemeslu dēļ, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar komerciāliem, juridiskiem, kā arī ar klientu apkalpošanu saistītu iemeslu dēļ. Atjauninātie lietošanas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē. Mēs informēsim lietotāju par visiem grozījumiem, papildinājumiem vai izmaiņām, vietnē publicējot jaunu lietošanas noteikumu versiju.

1.6. Lietošanas noteikumi stājas spēkā tūlīt pēc publicēšanas tīmekļa vietnē. Jums ir jāiepazīstas ar pašreizējiem lietošanas nosacījumiem. Webteachers iesaka lietotājam regulāri pārbaudīt lietošanas noteikumu atjauninājumus. Pakalpojumu nepārtraukta izmantošana pēc datuma, kad šādas izmaiņas stājas spēkā, ir jūsu piekrišana jaunajiem lietošanas noteikumiem.

1.7. Webteachers arī patur tiesības pēc vajadzības atjaunināt un/vai mainīt cenu struktūru, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izmaiņām, kas balstītas uz mūsu kopienu, datubāzēm un/vai tirgus tendencēm. Tīmekļa vietnes lietošanai tiks piemērota visjaunākā versija, kas jūsu lietošanas laikā tiks publicēta tīmekļa vietnē. Izmantojot šo vietni vai lejupielādējot, augšupielādējot vai izmantojot jebkuru WebTeachers domēnā uzskaitītu saturu, jūs piekrītat uzņemties saistības saskaņā ar šo līgumu.

1.8. Turklāt, lietojot noteiktus Pakalpojumus, uz lietotāju attiecas visi papildu noteikumi, kas attiecas uz šādiem Pakalpojumiem un ko WebTeachers var laiku pa laikam nosūtīt, ieskaitot, neaprobežojoties ar jūsu informācijas apkopošanu un izmantošanu, kā norādīts mūsu konfidencialitātes politikā, neatkarīgi no tā, vai jūs esat vai neesat reģistrēts mūsu pakalpojuma lietotājs, kā arī uz lietotājiem, kuri ir reģistrējuši Skolotāja kontu WebTeachers, attiecas arī papildu Skolotāja termini, kas abi atrodas tīmekļa vietnē. Visi šie noteikumi ar šo tiek iekļauti šajos lietošanas noteikumos.

1.9. Ja jums ir jautājumi, sūdzības vai pretenzijas saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, varat sazināties ar mums .

 

  1. 2. PAKALPOJUMI UN REĢISTRĀCIJA

2.1. Šī tīmekļa vietne pieder un to ekspluatē SIA “Valodu skola”, reg.no. 50103931121, kas atrodas Latvijas Republikā.

2.2. Webteachers ir izglītojošs tiešsaistē. Webteachers piedāvā iespēju studentiem un vecākiem, kas meklē skolotājus, sazināties ar pasniedzējiem, privāti apgūt tiešsaistes nodarbības un mācības vienam pret vienu. Pakalpojumi ietver platformu, lai palīdzētu lietotājiem, kuri meklē mācību pakalpojumus (“students”), vai to likumiskos pārstāvjus, piemēram, vecākus/aizbildņus (“mātesuzņēmums”), izvēloties Lietotājus, kuri sniedz mācību pakalpojumus (“skolotājs”).

2.3. Saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem mēs jums piešķiram ierobežotu, personisku, neekskluzīvu, nenododamu, brīvi atceļamu licenci izmantot Pakalpojumus personīgai, nekomerciālai lietošanai, nevis tālākpārdošanai vai tālākai izplatīšanai, un tikai tad, ja to atļauj Pakalpojumu iezīmes. Webteachers patur visas tiesības, kas šeit nav tieši piešķirtas Pakalpojumos un WebTeachers saturā (kā noteikts tālāk). Webteachers var pārtraukt šo licenci jebkurā laikā jebkāda iemesla vai bez iemesla dēļ.

2.4. Pakalpojumus drīkst izmantot tikai tad, ja var izveidot saistošu līgumu ar WebTeachers un tikai saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem un visiem piemērojamiem valsts un starptautiskajiem likumiem un noteikumiem. Pakalpojumi nav pieejami nevienam Lietotājam, kas iepriekš ir noņemts no WebTeachers tīmekļa vietnes un/vai kuram WebTeachers administrēšana ir liegusi piekļuvi.

2.5. Lietotājam ir jāreģistrē konts tīmekļa vietnē, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojuma līdzekļiem un izmantotu tos. Ja izvēlaties reģistrēties pakalpojumā, jūs piekrītat reģistrācijas procesā sniegt un uzturēt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi. Reģistrācijas datus un noteiktu citu informāciju par jums nosaka mūsu konfidencialitātes politika.

2.6. Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nevar izmantot šo tīmekļa vietni bez uzraudzības un reģistrēties kontā vai iesniegt mums personisku informāciju. Jebkura tādu pakalpojumu lietošana vai piekļuve tiem ir stingri aizliegta personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, un tiek pārkāpti šie lietošanas noteikumi. Izmantojot šo tīmekļa vietni un/vai atverot kontu, jūs garantējat, ka esat 16 gadus vecs vai vecāks. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var izmantot mūsu pakalpojumus tikai kopā ar vecāku/juridisko personu. Šajā gadījumā “Aizbildnis” ir atbildīgs par jebkuru un visām “Studentu” aktivitātēm.

2.7. Ja atverat WebTeachers kontu uzņēmuma, organizācijas vai cita uzņēmuma vārdā, tad vārds “jūs” ietver jūs un šo entītiju, un jūs pārstāvat un apliecinājāt, ka esat uzņēmuma pilnvarots pārstāvis ar tiesībām piesaistīt šo uzņēmumu šim līgumam un ka piekrītat šim līgumam uzņēmuma vārdā.

2.8. Veidojot savienojumu ar WebTeachers, izmantojot trešās puses pakalpojumu, jūs atļaujat piekļūt jūsu informācijai no šī pakalpojuma un izmantot to, kā to atļauj šis pakalpojums, kā arī saglabāt šī pakalpojuma pieteikšanās akreditācijas datus.

2.9. Jūs esat atbildīgs par sava konta pieteikšanās datu un paroles konfidencialitāti, un jūs nedrīkstat izplatīt šo piekļuves informāciju vai ļaut citiem izmantot šo piekļuves informāciju, lai piekļūtu šai tīmekļa vietnei. Jūs piekrītat veikt pamatotus pasākumus, lai neļautu citiem iegūt jūsu piekļuves informāciju un paziņotu WebTeachers par jebkādu nesankcionētu piekļuvi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par darbībām, kas notiek jūsu kontā, un jums ir jātur sava konta parole drošībā. Jums ir jāmaksā par visiem Pakalpojumiem, ko saņem citi, izmantojot jūsu kontu, ar jūsu atļauju vai bez tās, pirms jūs informējat WebTeachers par jebkādu nesankcionētu izmantošanu.

2.10. Webteachers ļauj pārlūkot, apskatīt un izmantot Pakalpojumus tikai tādā veidā, kā atļauts un aprakstīts šajos lietošanas noteikumos. Ja esat reģistrējies WebTeachers kontam un WebTeachers ir apstiprinājis jūsu reģistrāciju, varat piekļūt pilnam WebTeachers saturam, kas tiek izmantots tikai, kā atļauts tālāk. Webteachers patur tiesības atsaukt jūsu pilnvarojumu, lai jebkurā laikā skatītu, lejupielādētu un izmantotu šajā tīmekļa vietnē pieejamos Pakalpojumus un informāciju, un jūs piekrītat nekavējoties pārtraukt šādu lietošanu pēc paziņojuma saņemšanas no WebTeachers.

2.11. Webteachers jebkurā laikā var ierobežot vai noņemt jūsu piekļuvi šai tīmekļa vietnei, kā arī ierobežot vai atcelt jebkuru pakalpojumu izmantošanu jebkuru iemeslu pēc mūsu ieskatiem. Jūs piekrītat nekavējoties pārtraukt visu Pakalpojumu lietošanu, saņemot rakstisku paziņojumu no WebTeachers.

2.12. Webteachers var nekavējoties atcelt piekļuvi Pakalpojumiem, kas jums ir piešķirti bez brīdinājuma vai atbildības, ja jūs neievērojat jebkuru no šī Līguma noteikumiem. Ja piekļuve ir atsaukta, jūs piekrītat nekavējoties pārtraukt šīs vietnes un konta izmantošanu. Izmantojot šo tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, ir jāievēro visi piemērojamie tiesību akti.

2.13. Izņemot jūsu lietotāja saturu, Pakalpojumi un visi tajā esošie materiāli, ieskaitot, bez ierobežojuma, programmatūru, attēlus, tekstu, grafikas, ilustrācijas, logotipus, patentus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, autortiesības, fotogrāfijas, audio, video, mūziku un lietotāja saturu, kas pieder citiem lietotājiem (“WebTeachers saturs”), un visas ar to saistītās intelektuālā īpašuma tiesības ir WebTeachers un tā licences devēju (ieskaitot citus lietotājus, kas pakalpojumā izliek lietotāja saturu) ekskluzīvs.

2.14. Ja vien šajos lietošanas noteikumos nav skaidri norādīts citādi vai ja to nepārprotami atļauj spēkā esošie tiesību akti, jūs neatļaujat un neatļaujat nevienai trešai pusei: reproducēt, pārveidot, tulkot, uzlabot, dekompilēt, izjaukt, vai radīt atvasinātus darbus no jebkura mūsu Pakalpojuma vai WebTeachers satura; īrēt, iznomāt vai izīrēt piekļuvi jebkuram mūsu Pakalpojumam vai WebTeachers saturam; apiet vai atspējot jebkādus mūsu Pakalpojumu drošības vai tehnoloģiskos līdzekļus vai pasākumus.

2.15. Visas tiesības, kas nav īpaši piešķirtas saskaņā ar šo nolīgumu, ir rezervētas WebTeachers. Turklāt mēs neatļaujam izmantot automatizētu programmatūru vai citas tehnoloģijas, lai meklētu mūsu tīmekļa vietni un/vai izgūtu pakalpojumus vai saistītu informāciju.

2.16. Jūs atzīstat, ka mēs varam noteikt vispārīgu praksi un ierobežojumus attiecībā uz Pakalpojumu izmantošanu, ieskaitot datu vai cita satura saglabāšanas maksimālo laikposmu un maksimālo vietu, kas tiks atvēlēta mūsu serveriem jūsu vārdā. Jūs piekrītat, ka WebTeachers nav atbildīgs vai atbildīgs par datu dzēšanu vai neglabāšanu vai cita lietotāja satura uzturēšanu vai augšupielādēšanu. Jūs apzināties, ka mēs paturam tiesības uz ilgāku laiku pārtraukt neaktīvu konta darbību. Jūs arī atzīstat, ka mēs paturam tiesības mainīt šo vispārējo praksi un ierobežojumus jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, ar vai bez brīdinājuma.

2.17. Webteachers patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt visu vai jebkuru mūsu Pakalpojumu daļu. Mēs nebūsim atbildīgi ne pret jums, ne pret kādu trešo personu par mūsu Pakalpojumu visu vai jebkuras tās daļas grozīšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu.

2.18. Webteachers pēc saviem ieskatiem arī patur tiesības noraidīt, atteikt grāmatot vai noņemt jebkuru no jūsu Lietotāja satura vai jebkurus materiālus, ko publicējat vai iesniedzat grāmatošanai pēc mūsu ieskatiem un bez saistībām.

 

  1. 3. TIESAS PRĀVAS, NODEVAS UN MAKSĀJUMI

3.1. Atbilstoši lietošanas noteikumiem mūsu pakalpojumi jums tiek sniegti bez maksas līdz noteiktiem ierobežojumiem. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti tikai par samaksu, ir skaidri detalizēti un atzīmēti tīmekļa vietnē (“Apmaksātie pakalpojumi”). Apmaksāto pakalpojumu un resursu izcenojumus var atrast katrā atsevišķā Skolotāja profilā, ko laiku pa laikam var atjaunināt. Izmantojot pakalpojumu apmaksātos aspektus, jūs piekrītat šiem cenu nosacījumiem. Maksas pakalpojumi ir pieejami atbilstoši pašreizējiem piedāvājumiem kā abonements vai vienreizējs pirkums. Rēķina veids, cenas un termins tiek definēti katrā piedāvājumā un apkopoti pirms pasūtījuma procesa beigām.

3.2. Pirms pieņemt lēmumu mācīties ar kādu no mūsu pasniedzējiem, studenti var apgūt vienu bezmaksas izmēģinājuma nodarbību ar minēto Skolotāju, kas ilgs 30 minūtes (“Izmēģinājuma nodarbība”). Pēc tam, kad ir beigušās brīvās mācības, studenti var turpināt nodarbību ar izvēlēto skolotāju, veicot pilnu samaksu par šo nodarbību vai 30 minūtes veicot izmēģinājuma nodarbību ar jebkuru citu mūsu skolotāju (“Izmēģinājuma nodarbība”). Jūs varat uzņemt tik daudz izmēģinājuma stundu, cik nepieciešams.

3.3. Ja apmaksātie pakalpojumi ir pieejami par maksu, jums būs jāatlasa maksājumu plāns un jāsniedz informācija par maksājumu. Jūs apliecinājāt un apliecinājāt mums, ka šāda informācija ir patiesa un ka esat pilnvarots izmantot maksāšanas līdzekli. Jūs nekavējoties atjaunināsit sava konta informāciju, veicot jebkādas izmaiņas.

3.4. Par visiem iegādātajiem resursiem un Pakalpojumiem mēs iekasēsim no jūsu kredītkartes, debetkartes vai citas atbalstītās maksāšanas metodes. Iegādājoties 30 nodarbības, esat tiesīgs saņemt 5% atlaidi. Par novēlotiem maksājumiem var maksāt procentus ar likmi 1,5% mēnesī (vai augstāko likumā atļauto likmi, ja tā ir mazāka).

3.5. Likumā noteiktajā apmērā jūs atsakāties no visām prasībām, kas saistītas ar atlīdzību, ja vien tās netiek prasītas 60 dienu laikā pēc maksas (tas neietekmē jūsu kredītkartes emitenta tiesības). Maksas tiek noteiktas, pamatojoties tikai uz mūsu pakalpojumu izmantošanas mērījumiem, ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās.

3.6. Visas jūsu maksātās maksas ir atmaksājamas kā “WebTeachers kredīts” 14 dienas pēc tam, kad veikts maksājums ar ierobežojumu, ka varat saņemt atmaksu tikai par neizmantotajiem WebTeachers pakalpojumiem. Pēc 14 dienām jūsu maksātās maksas nav atmaksājamas. Pilnā mērā, kā to pieļauj likums, kompensācijas (ja tādas ir) ir pēc mūsu ieskatiem un tikai mūsu Pakalpojumu kredīta veidā, ko var izmantot mūsu tīmekļa vietnē turpmākajiem maksājumiem (“WebTeachers kredīts”)

 

Ja vēlaties atcelt pasūtījumu, varat nosūtīt šo veidlapu 14 dienu laikā no pirkuma datuma. Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atcelt līgumu.

 

 

Pakalpojuma atteikuma veidlapa

 

 

Lai:

Uzņēmuma līdzekļi

LLC “Valodu skola”

Reģistrācijas numurs: 50103931121

Adrese: Viestura iela 2, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Tālr.: +371 26609268,

E-pasts:

 

 

Es/Mēs paziņojam, ka es/Mēs vēlamies atteikties no līguma I/Mēs esam noslēguši līgumu par WebTeachers sniegto preču/pakalpojumu iegādi.

 

 

 

 

 

Rīkojuma datums:

Patērētāja (-u) vārds (-i):

Patērētāja (-u) adrese:

Patērētāja (-u) paraksts (-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta papīra formā]:

 

 

 

3.7. Ja WebTeachers aptur vai pārtrauc jūsu konta vai šo lietošanas noteikumu darbību, jūs saprotat un piekrītat, ka neizmantotajā abonēšanas laikā nesaņemsit nekādu atmaksu vai nesaņemsit nekādu abonēšanas maksu, licences vai abonēšanas maksu par jebkuru Pakalpojumu daļu, jebkādu ar jūsu kontu saistīto saturu vai datiem vai jebko citu. Jebkurš nesamaksātais atlikums jūsu kontā kļūst nekavējoties maksājams un maksājams pēc šo lietošanas noteikumu izbeigšanas jebkāda iemesla dēļ. Jūs būsit atbildīgs par visu ar jūsu darbību saistīto nodokļu, nodevu un citu valdības novērtējumu ieturēšanu, iesniegšanu, reģistrēšanu un maksāšanu saistībā ar Pakalpojumiem.

3.8. Nodarbības atcelšana. Jums būs tiesības saņemt pilnu kompensāciju WebTeachers Kredīta veidā, ja esat apstiprinājis atcelšanu vismaz 12 stundas pirms noteiktā nodarbības laika. Ja atcelsit plānoto nodarbību mazāk nekā 12 stundas pirms noteiktā laika, jums būs tiesības saņemt 50% no sava maksājuma kā WebTeachers kredītu. Ja atcelsit plānoto nodarbību mazāk nekā 4 stundas pirms noteiktā laika, jūsu samaksātā mācību maksa kļūs neatmaksājama.

3.9. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkuru kredītkarti vai debetkarti un ar to saistīto norēķinu un maksājumu informāciju, ko jūs mums sniedzat, mēs varam koplietot ar uzņēmumiem, kas strādā mūsu labā, piemēram, ar trešās puses maksājumu apstrādātājiem un/vai kredītaģentūrām, lai tikai apstrādātu maksājumus mums un apkalpotu jūsu kontu. Mēs varam sniegt arī informāciju, reaģējot uz spēkā esošiem juridiskiem procesiem, piemēram, meklēšanas orderiem un tiesas rīkojumiem, vai arī noteikt vai izmantot savas likumīgās tiesības vai aizstāvēt pret likumīgām prasībām. Mēs nebūsim atbildīgi par šādas informācijas izmantošanu vai izpaušanu, ko veic šādas trešās personas. Mēs paturam tiesības pārtraukt mūsu Pakalpojumu sniegšanu jums par jebkādiem novēlotiem maksājumiem.

3.10. Mēs varam mainīt mūsu pakalpojumu maksas un maksājumu politiku, paziņojot par to vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā norēķinu cikla sākuma, kurā šīs izmaiņas stāsies spēkā. Izmaiņas maksu vai maksājumu politikās tiks publicētas tīmekļa vietnē. Turpinot lietot Pakalpojumus pēc šāda paziņojuma saņemšanas, jūs piekrītat jebkādām maksas vai maksājumu politikas izmaiņām.

3.11. Jūs nedrīkstat izveidot vairākus kontus, lai simulētu vai darbotos kā viens konts, vai kā citādi piekļūtu mūsu pakalpojumiem tādā veidā, lai izvairītos no maksas.

  1. 4. APLIECINĀJUMI, APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

4.1. Izmantojot tīmekļa vietni vai jebkuru citu mūsu pakalpojumu, jūs tādējādi apstiprinājāt, pārstāvat un garantējat katra no šiem apgalvojumiem patiesumu un precizitāti:

4.1.1. Webteachers nodrošina piekļuvi tiešsaistes mācību pakalpojumam, kas ietver informāciju un lietotāja saturu, ko izveido un izliek jūs un/vai citi lietotāji.

4.1.2. Katrs students vai students un mātesuzņēmums novērtē konkrētā pasniedzēja atbilstību studentu izglītības mērķiem. Jūs saprotat, ka izvēlaties Skolotāju atbilstoši savam labākajam vērtējumam, un WebTeachers nav atbildīgs par to, lai pasniedzēji atbilstu studentu vēlmēm, mācību mērķiem utt. Mēs negarantējam minēto skolotāju kvalifikāciju, pieredzi, prasmes, tostarp jebkādu paļaušanos uz izglītības satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību.

4.1.3. Jūs garantējat un piekrītat, ka neveicināsit vai citādi neizmantosit Pakalpojumus tādā veidā, ka:

4.1.3.1. pārkāpj vai pārkāpj jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības vai īpašuma tiesības, publicitātes vai privātuma tiesības vai citas tiesības;

4.1.3.2. pārkāpj jebkuru likumu, nolikumu vai regulējumu vai jebkuru vienošanos, kurai jūs varat būt puse;

4.1.3.3. ir kaitīgs, krāpniecisks, maldinošs, draudīgs, aizskarošs, aizskarošs, spīdzinošs, apmelojošs, vulgārs, piedauzīgs, apmelojošs vai citādi nepieņemams;

4.1.3.4. personificē jebkuru personu vai vienību, arī jebkuru darbinieku vai WebTeachers pārstāvi;

4.1.3.5. satur vīrusu vai citu kaitīgu datora kodu, failu vai programmu. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā noņemt jebkuru Lietotāja saturu no vietnes jebkāda iemesla dēļ (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, saņemot prasības vai apgalvojumus no trešām personām vai iestādēm) vai bez iemesla.

4.2. Turklāt jūs neļausiet un neļausiet nevienam citam:

4.2.1. saglabā, kopē, maina, izplata vai tālāk pārdod jebkuru informāciju; audiovizuālos, vizuālos un audiovizuālos darbus vai citu saturu, kas padarīts pieejams mūsu Pakalpojumos, vai apkopo vai apkopo jebkuru WebTeachers saturu vai citu Lietotāju lietotāja saturu kā daļu no datubāzes vai cita darba;

4.2.2. izmanto jebkuru automatizētu rīku (piemēram, robotus, zirnekļus), lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem vai izmantotu tos, vai lai saglabātu, kopētu, modificētu, izplatītu vai tālāk pārdotu jebkuru WebTeachers saturu vai citu Lietotāju lietotāja saturu;

4.2.3. izīrēt, iznomāt vai apakšīrēt jūsu piekļuvi mūsu dienestam citai personai;

4.2.4. izmanto jebkādus pakalpojumus, WebTeachers saturu vai citu Lietotāju saturu jebkādam nolūkam, izņemot jūsu personisko izglītošanu;

4.2.5. apiet vai atspējo jebkuru digitālo tiesību pārvaldību, lietošanas noteikumus vai citus mūsu Pakalpojumu drošības elementus;

4.2.6. izmantot mūsu pakalpojumus tādā veidā, kas rada pārmērīgu slogu vai apdraud mūsu Pakalpojumu integritāti, veiktspēju vai pieejamību;

4.2.7. noņemt, mainīt vai aizēnot jebkādus autorizētus paziņojumus (ieskaitot paziņojumus par autortiesībām un preču zīmēm) jebkurā mūsu Pakalpojuma, WebTeachers satura vai citu Lietotāju lietotāja satura daļā;

4.2.8. pārraida surogātpastu, ķēdes vēstules vai citu nelūgtu e-pastu;

4.2.9. izmanto Pakalpojumus jebkādiem komerciāliem lūgumiem;

4.2.10. personificēt citu personu vai citādi kropļot jūsu piederību personai vai vienībai, veikt krāpšanu, slēpt vai mēģināt slēpt savu identitāti.

4.3. Piekļuve pakalpojumiem pieejamajam saturam jebkādiem mērķiem vai jebkādā citā veidā, izņemot straumēšanu, ir nepārprotami aizliegta. Vienlaicīga audiovizuāla darba digitāla pārraide no Pakalpojuma uz lietotāja ierīci, izmantojot internetu, tādā veidā, ka dati ir paredzēti skatīšanai reāllaikā un lietotājs tos nav paredzējis kopēt, glabāt, pastāvīgi lejupielādēt vai izplatīt.

4.4. Webteachers nekad nav uzdevis un nekad nevirzīs savus lietotājus augšupielādēt lietotāja saturu, kas pārkāpj trešās personas tiesības. Lietotāja satura augšupielāde, kas pārkāpj trešās personas tiesības, ir tiešs un būtisks šo lietošanas noteikumu pārkāpums, un tā ir saistīta ar lietotāja konta darbības apturēšanu vai izbeigšanu.

4.5. Webteachers nav pienākuma kontrolēt to lietotāju darbības, kuri izveido un augšupielādē tīmekļa vietnē lietotāja saturu. Gadījumā, ja lietotājs pārkāpj trešās personas tiesības, izveidojot vai augšupielādējot lietotāja saturu, šis lietotājs ir vienīgā atbildīgā puse par šādu pārkāpumu, un WebTeachers nav kontroles vai atbildības par šādu darbību.

4.6. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visu Lietotāja saturu, ko augšupielādējat, publicējat, pārraidāt vai kā citādi izplatāt, izmantojot Pakalpojumus, vai saistībā ar tiem, un jūs garantējat, ka jums ir visas tiesības, kas nepieciešamas, lai mums nodrošinātu šādu saturu un piešķirtu mums tiesības izmantot šādu informāciju saistībā ar šiem Pakalpojumiem un, ja šeit ir norādīts citādi.

4.7. WebTeachers nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkuras trešās personas (tostarp Lietotāju) saturu, tostarp, bet ne tikai, par kļūdām vai nolaidību kādā plašsaziņas līdzeklī, vai par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šāda satura izmantošanas dēļ. Jūs atzīstat, ka mums nav pienākuma priekšskatīt lietotāja saturu vai jebkādu citu saturu, bet mums un mūsu tiesību subjektiem pēc saviem ieskatiem būs tiesības atteikties no jebkura tīmekļa vietnē pieejamā satura vai to noņemt. Neaprobežojoties ar iepriekš minēto, mums būs tiesības noņemt jebkuru lietotāja saturu, kas pārkāpj šos lietošanas noteikumus vai ko mēs pēc saviem ieskatiem uzskatām par citādi nepieņemamu. Jūs piekrītat, ka jums ir jānovērtē un jāuzņemas visi riski, kas saistīti ar jebkura Lietotāja satura lietošanu, ieskaitot jebkādu paļaušanos uz šāda satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību.

4.8. Iekasējot Pakalpojumu maksas skolotāju vārdā un saglabājot daļu no šīm Pakalpojumu maksām, WebTeachers negūst tiešu finansiālu labumu no konkrēta Lietotāja satura. Webteachers tikai tiešs finansiāls ieguvums rodas, izmantojot tās tīmekļa vietni, kas ļauj skolotājiem sniegt pamācību pakalpojumus un koplietot savu lietotāja saturu. Skolotāji ir vienīgās puses, kas saņem tiešu finansiālu labumu no WebTeacher lietotājiem.

4.9. Jūs saprotat un piekrītat, ka mums būs vienīgas tiesības izlemt, vai jūs pārkāpjat kādu no šajos lietošanas noteikumos noteiktajiem ierobežojumiem, un jums ir tikai rīcības brīvība attiecībā uz rīcību saistībā ar to.

4.10. LIETOTĀJA SATURS, TĪMEKĻA VIETNE UN PAKALPOJUMI, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT WEBTEACHERS TĪMEKĻA VIETNI, UN JEBKURA PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA, PAMATOJOTIES UZ “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, VAI NU IZTEIKTI, VAI NETIEŠI, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, NETIEŠAS GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, VAI PAKALPOJUMU NEPĀRTRAUKTA IZMANTOŠANA.

 

  1. 5. KOMPENSĀCIJA

5.1. Jūs atlīdzināsit un turēsit WebTeachers, tās meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, pārstāvjus, amatpersonas un darbiniekus bez kaitējuma (ieskaitot bez ierobežojuma visus zaudējumus, saistības, norēķinus, izmaksas un advokātu nodevas) no jebkuras trešās personas prasības vai pieprasījuma, kas radies sakarā ar:

5.1.1. pakalpojumu izmantošanu un piekļuvi tiem, ieskaitot visus jūsu pārsūtītos vai saņemtos datus vai saturu;

5.1.2. jūs pārkāpjat jebkuru no šiem lietošanas noteikumiem, arī pārkāpjot kādu no iepriekš minētajiem apgalvojumiem un garantijām;

5.1.3. jūsu jebkuru trešās personas tiesību pārkāpums, ieskaitot tiesības uz privātumu vai intelektuālā īpašuma tiesībām;

5.1.4. jebkuru piemērojamo likumu, noteikumu vai noteikumu pārkāpumu;

5.1.5. jebkuras citas puses piekļuvi Pakalpojumiem un to izmantošanu ar jūsu unikālo lietotājvārdu, paroli vai citu atbilstošu drošības kodu.

 

  1. 6. TREŠĀS PERSONAS

6.1. Pakalpojumos var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem (“trešās puses pakalpojumi”), kas nepieder WebTeachers vai ko tas nekontrolē, vai pakalpojumi var būt pieejami, piesakoties trešās puses pakalpojumā. Piekļūstot trešās puses pakalpojumiem, jūs to darāt pats uz savu risku.

6.2. Ar šo jūs norādāt un garantējat, ka esat izlasījis un piekrītat, ka jums ir saistošas visas spēkā esošās trešo pušu pakalpojumu politikas, kas attiecas uz jūsu pakalpojumu izmantošanu, un ka jūs rīkosities saskaņā ar šīm politikām papildus pienākumiem, kas noteikti šajos lietošanas noteikumos.

6.3. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu pakalpojumu saturu, precizitāti, privātuma politiku vai praksi vai paustajiem viedokļiem. Turklāt mēs neveicam un nevaram pārraudzīt, pārbaudīt, cenzēt vai rediģēt jebkura trešās puses pakalpojuma saturu.

6.4. Izmantojot pakalpojumus, jūs tieši atsvabināt un padarāt nekaitīgus WebTeachers no jebkādām un visām saistībām, kas rodas, izmantojot jebkuru trešās puses pakalpojumu.

 

  1. 7. IZBEIGŠANA

7.1. Šie lietošanas noteikumi paliek spēkā, kamēr izmantojat pakalpojumus. Pakalpojumu lietošanu var pārtraukt jebkurā laikā. Mēs jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ un bez brīdinājuma varam pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem, kā rezultātā var tikt zaudēta un iznīcināta visa ar jūsu kontu saistītā informācija.

7.2. Ja pārkāpsit kādu no šo lietošanas noteikumu noteikumiem vai nosacījumiem, mēs varam arī nekavējoties pārtraukt vai apturēt jebkuru pakalpojumu un piekļuvi tīmekļa vietnei bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības. Izbeidzot savu kontu, jūsu tiesības izmantot pakalpojumus, piekļuve tīmekļa vietnei nekavējoties tiks pārtraukta.

7.3. Visi šo lietošanas noteikumu noteikumi, kuriem pēc savas būtības ir jāiztur darbības izbeigšana, ir spēkā, to skaitā, bez ierobežojuma, noteikumi par īpašumtiesībām, garantijas atrunas un atbildības ierobežojumi.

7.4. Maksājumu saistības, kas radušās pirms darba attiecību izbeigšanas, tiks izbeigtas.

 

  1. 8. DAŽĀDI

8.1. Ja neviena no pusēm neīsteno kādas no šajā regulā paredzētajām tiesībām, to neuzskata par atteikšanos no jebkādām turpmākām tiesībām. Mēs nebūsim atbildīgi par to, ka tā nepilda savus pienākumus, ja šāda neizpilde rodas tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus mūsu saprātīgās kontroles, ieskaitot mehānisku, elektronisku vai sakaru kļūmi.

8.2. Ja tiek konstatēts, ka kāds no šo lietošanas noteikumu noteikumiem nav izpildāms vai ir spēkā neesošs, šo noteikumu ierobežo vai atceļ līdz nepieciešamajam minimumam, lai šie lietošanas noteikumi citādi paliktu pilnībā spēkā un spēkā un būtu izpildāmi.

8.3. Šie lietošanas noteikumi nav uzskatāmi par pieņemamiem, nododamiem vai pakārtotiem, izņemot gadījumus, kad ar mūsu iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Mēs varam bez piekrišanas nodot, piešķirt vai deleģēt šos lietošanas noteikumus un to tiesības un pienākumus.

8.4. Abas puses vienojas, ka šie lietošanas noteikumi (tostarp visi noteikumi, kas iekļauti šeit, hipersaitē vai citādi) ir pilnīgs un ekskluzīvs pušu savstarpējās sapratnes apliecinājums un aizstāj un atceļ visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās, saziņu un citas vienošanās attiecībā uz šo lietošanas noteikumu priekšmetu.

8.5. Šo lietošanas noteikumu rezultātā netiek izveidota aģentūra, partnerība, kopuzņēmums vai nodarbinātība, un jums nav nekādu pilnvaru, kas jebkādā veidā mūs saista. Katras sadaļas virsraksti ir iekļauti jūsu ērtības labad, bet šiem virsrakstiem nav juridiskas nozīmes, un tie var precīzi neatspoguļot iepriekšējo noteikumu saturu. Jūs piekrītat, ka saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem nav paredzēti neviens trešās puses labuma guvējs.

 

  1. 9. AUTORTIESĪBU STRĪDU POLITIKA

9.1. Mūsu politika ir bloķēt piekļuvi lietotāja saturam vai noņemt to, kas tiek uzskatīts par ar autortiesībām aizsargātu saturu, kuru ir nelikumīgi kopējis un izplatījis jebkurš no mūsu reklāmdevējiem, saistītajiem uzņēmumiem, skolotājiem vai citiem lietotājiem, kā arī pēc mūsu ieskatiem noņemt un pārtraukt pakalpojumu likumpārkāpējiem.

9.2. Ja uzskatāt, ka tīmekļa vietnē esošais vai pieejamais saturs pārkāpj autortiesības, nosūtiet paziņojumu par autortiesību pārkāpumu mūsu atbalsta e-pasta .

9.3. Pēc paziņojuma saņemšanas mūsu politika ir noņemt vai atspējot piekļuvi pārkāpjošajam saturam, paziņot skolotājam vai lietotājam, ka lietotāja saturs ir noņemts vai atspējots, un izlemt, vai pārkāpējiem tiks izbeigts konts un lietotāja piekļuve pakalpojumiem un tīmekļa vietnei.

 

10. ŠĶĪRĒJTIESA; REGULĒJOŠIE TIESĪBU AKTI

10.1. Šie lietošanas noteikumi ir pakļauti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, un jūs neatsaucami pakļaujaties Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijas ekskluzīvajai (vienotajai) tiesību normai, lai izšķirtu visus strīdus, kas var rasties saistībā ar tīmekļa vietnes vai pakalpojumu izveidi, likumību, ietekmi, interpretāciju vai darbību, vai ar lietošanas noteikumos noteikto vai jebkādā veidā no tās izrietošo tiesisko attiecību. Puses vienojas par tiesu ekskluzīvo jurisdikciju WebTeachers uzņēmējdarbības vietā, ja Lietotājam nav dzīvesvietas Eiropas Savienībā.